Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Tauler d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

2021-10-06 16:45 Publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses a participar en el procediment de la convocatòria de provisió núm. OAC/F/002/2021

Cannot find the download. ID=1980

2021-07-21 10:35 Resolució OAC/ADM/519/2021, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria núm. OAC/F/002/2021)

2021-03-16 14:35 Convocatòria d’un procés de selecció per proveir un lloc de treball, en règim laboral i mitjançant contracte laboral d’interinatge per vacant, de tècnic/a base de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya


Transparència