Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Verificació de documents

D’acord amb la Resolució OAC/DIR/227/2022, de 22 de març, en relació amb l’expedició de còpies autèntiques de l’Oficina Antifrau de Catalunya, les còpies autèntiques convertibles a suport paper han d’incorporar un codi segur de verificació (CSV).

El CSV permet verificar la integritat i autenticitat de la còpia autèntica, i està constituït per un conjunt de dígits que l’identifiquen de manera única i que es troben impresos al marge esquerre de cada una de les pàgines del document.

A aquests efectes, la introducció del CSV corresponent al camp que trobareu a continuació us permetrà accedir al mateix document en format electrònic per tal que en pugueu contrastar l'autenticitat.

 


Transparència