Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Plantilla

La plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en els pressupostos. Inclou els llocs reservats a personal funcionari i també els llocs ocupats per personal eventual i laboral.

DENOMINACIÓ DEL LLOC EFECTIUS OCUPATS VACANTS
DIRECCIÓ      
Director/a 1  1  
Director/a adjunt/a 1  
GABINET DE DIRECCIÓ       
Responsable del Gabinet  
Cap d'unitat de comunicació 1  
Tècnic/a de comunicació 2  
Secretari/a del director/a 1  
Administratiu/va 2  
Auxiliar administratiu/va 2  
Xofer/auxiliar de suport 1  
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ RECURSOS HUMANS I PRESSUPOST       
Cap d'àrea 1  
Cap d'unitat d'Administració i RRHH 1  
Tècnic/a 2
Administratiu/va 1  
SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ      
Tècnic/a de Sistemes 3  3  
Tècnic/a d'Anàlisi de Dades 2  
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS      
Cap d'àrea 1  
DIRECCIÓ DE PREVENCIÓ      
Director/a funcional 1  
Cap d'àrea de Formació 1  
Cap d'àrea de Legislació i Assumptes Jurídics 1  
Cap d'unitat de Protecció de Persones Informants 1   1
Tècnic/a 17 10 
Administratiu/va 1   1
DIRECCIÓ D'ANÀLISI I D'INVESTIGACIONS      
Director/a funcional 1  1  
Cap d'àrea de Parlament Govern i Adm. de la Generalitat 1  
Cap d'àrea d'Ens locals 1  
Cap d'àrea d'Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública 1  
Cap d'àrea de Prospecció Factual i Avaluació Preliminar 1  
Cap d'unitat d'Admissió 1   1
Tècnic/a 21 16 
Auxiliar administratiu/va 2  2  
TOTAL 73 55  18 
LLOCS INTERINS DE REFORÇ
     
Tècnic/a d'Anàlisi i d'Investigacions 3
Administratiu/va 1 1  
TOTAL PLANTILLA
77 57  20 

 


Transparència