Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Consultes no vinculants i recomanacions

En aquesta secció disposeu dels informes emesos en resposta a les consultes no vinculants i de les recomanacions en matèria de prevenció de la corrupció i reducció de les oportunitats per al frau emeses per l’Oficina.

D’acord amb l’article 33 de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina, li correspon respondre, amb caràcter no vinculant, les consultes que li adrecin les entitats del sector públic de Catalunya en relació amb les matèries en què és competent.

Així mateix, en base a les previsions de l’article 13 d’aquestes Normes, també pot formular recomanacions en matèria de prevenció de la corrupció i reducció de les oportunitats per al frau a aquelles persones al servei de l’administració i institucions públiques que li demanin. En algunes ocasions, les orientacions de l’Oficina també deriven d’actuacions d’investigació.


Transparència