Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

Consultas no vinculantes y recomendaciones

En aquesta secció disposeu dels informes emesos en resposta a les consultes no vinculants i de les recomanacions en matèria de prevenció de la corrupció i reducció de les oportunitats per al frau emeses per l’Oficina.

D’acord amb l’article 33 de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina, li correspon respondre, amb caràcter no vinculant, les consultes que li adrecin les entitats del sector públic de Catalunya en relació amb les matèries en què és competent.

Així mateix, en base a les previsions de l’article 13 d’aquestes Normes, també pot formular recomanacions en matèria de prevenció de la corrupció i reducció de les oportunitats per al frau a aquelles persones al servei de l’administració i institucions públiques que l’hi demanin. En algunes ocasions, les orientacions de l’Oficina també deriven d’actuacions d’investigació.


Transparencia