Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Normativa aplicable

D’acord amb el que preveu l’article 4 de les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Oficina es regeix per la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per les disposicions que la desenvolupen, per les Normes d’actuació i de règim interior esmentades i, en allò que li sigui aplicable, pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament.

En aquesta secció podeu, trobar, doncs, les normes següents:

  • Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
  • Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, aprovades per la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya en la Sessió de 25/11/2009
  • Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

Transparència