Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Mesa de contractació

A continuació trobareu les resolucions i els acords relatius a la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, constituïda d’acord amb el que estableix l’art. 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.

Categoria: Mesa de contractació
Seleccionar tots
Arxius:
pdf.png0007

Resolució OAC/ADM/526/2019, de 30 d'octubre de 2019, per la qual es determina la suplència de la secretaria de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

pdf.png0006 Data 04-03-2019 09:09:20

Resolució OAC/ADM/105/2O19, de 28 de febrer de 2O19, per la qual es determina la suplència d'una vocalia de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina
Antifrau de Catalunya.

pdf.png0005

Resolució OAC/ADM /512/2O18, de 26 de novembre 2O18, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, pel que fa a
la suplència d'una vocalia de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina
Antifrau de Catalunya.

pdf.png0004 Data 25-04-2018 08:12:06

Resolució OAC/ADM115612018, de 16 de març de 2018, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, modificada el 24 de juliol de 2017, pel que fa a la suplència de la vocalia en funcions d'assessorament jurídic de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya


Transparència