Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Mesa de contractació

A continuació trobareu les resolucions i els acords relatius a la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, constituïda d’acord amb el que estableix l’art. 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.

Categoria: Mesa de contractació
Ordenar per:
Predefinit | Nom | Data
Seleccionar tots
Arxius:
pdf.png0004

Resolució OAC/ADM115612018, de 16 de març de 2018, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, modificada el 24 de juliol de 2017, pel que fa a la suplència de la vocalia en funcions d'assessorament jurídic de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Data 25-04-2018 08:09:10
pdf.png0003

Resolució de 24 de juliol de 2017, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, pel que fa a la suplència d'una vocalia de la Mesa de contractació permanent

Data 25-07-2017 12:05:12
pdf.png0002

Resolució per la qual es determina la persona titular de la secretaria de la mesa de contractació permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, les persones suplents de les vocalies de la mesa no determinades per raó del càrrec i la persona suplent de la secretaria de la mesa, de 19 d'abril de 2017

Data 14-06-2017 14:03:01
pdf.png0001

Resolució per la qual es determina la composició de la mesa de contractació permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, de 10 d'abril de 2017

Data 14-06-2017 14:00:44

 


Transparència