Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Mesa de contractació

A continuació trobareu les resolucions i els acords relatius a la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, constituïda d’acord amb el que estableix l’art. 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.

Categoria: Mesa de contractació
Seleccionar tots
Arxius:
pdf.png0007

Resolució OAC/ADM/526/2019, de 30 d'octubre de 2019, per la qual es determina la suplència de la secretaria de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

pdf.png0006 Data 04-03-2019 09:09:20

Resolució OAC/ADM/105/2O19, de 28 de febrer de 2O19, per la qual es determina la suplència d'una vocalia de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina
Antifrau de Catalunya.

pdf.png0005

Resolució OAC/ADM /512/2O18, de 26 de novembre 2O18, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, pel que fa a
la suplència d'una vocalia de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina
Antifrau de Catalunya.

pdf.png0004 Data 25-04-2018 08:12:06

Resolució OAC/ADM115612018, de 16 de març de 2018, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, modificada el 24 de juliol de 2017, pel que fa a la suplència de la vocalia en funcions d'assessorament jurídic de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya

pdf.png0003

Resolució de 24 de juliol de 2017, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, pel que fa a la suplència d'una vocalia de la Mesa de contractació permanent


Transparència