Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Mesa de contractació

A continuació trobareu les resolucions i els acords relatius a la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, constituïda d’acord amb el que estableix l’art. 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.

Categoria: Mesa de contractació
Seleccionar tots
Arxius:
pdf.png0003

Resolució de 24 de juliol de 2017, per la qual es modifica la resolució de 19 d'abril de 2017, pel que fa a la suplència d'una vocalia de la Mesa de contractació permanent

pdf.png0002 Data 15-06-2017 13:53:32

Resolució per la qual es determina la persona titular de la secretaria de la mesa de contractació permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, les persones suplents de les vocalies de la mesa no determinades per raó del càrrec i la persona suplent de la secretaria de la mesa, de 19 d'abril de 2017

pdf.png0001 Data 15-06-2017 13:53:19

Resolució per la qual es determina la composició de la mesa de contractació permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya, de 10 d'abril de 2017


Transparència