Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Calendari i hora oficial

El registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya es regeix a efectes de còmput de terminis per la data i l’hora oficials de la seu electrònica de l’Oficina i pels calendaris a què es fa referència a continuació.

S’apliquen el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2024 establert per l’Ordre EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024 (DOGC núm. 8935, de 13 de juny de 2023) i, quant a les festes locals, les establertes per al municipi de Barcelona en l’Ordre EMT/290/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2024 (DOGC núm. 9068, de 28 de desembre de 2023).

Es consideren inhàbils als efectes del còmput de terminis en el registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya els dissabtes, els diumenges, les festes laborals a Catalunya durant l’any 2024 i les festes al municipi de Barcelona per a l’any 2024. 

Festes laborals a Catalunya durant l'any 2024

1 de gener (dilluns)

6 de gener (dissabte)

29 de març (divendres)

1 d’abril (dilluns)

1 de maig (dimecres)

24 de juny (dilluns)

15 d’agost (dijous)

11 de setembre (dimecres)

12 d’octubre (dissabte)

1 de novembre (divendres)

6 de desembre (divendres)

25 de desembre (dimecres)

26 de desembre (dijous)

Festes laborals a Barcelona durant l'any 2024

20 de maig (dilluns)

24 de setembre (dimarts)

 


Transparència