Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Calendari i hora oficial

El registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya es regeix a efectes de còmput de terminis per la data i l’hora oficials de la seu electrònica de l’Oficina i pels calendaris a què es fa referència a continuació.

S’apliquen el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020 establert per l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 7897, de 14.06.2019) i, quant a les festes locals, les establertes per al municipi de Barcelona en l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019).

Es consideren inhàbils als efectes del còmput de terminis en el registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya els dissabtes, els diumenges, les festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 i les festes al municipi de Barcelona per a l’any 2020.

 

Festes laborals a Catalunya durant l'any 2021

1 de gener (Cap d'Any)

6 de gener (Reis)

2 d’abril (Divendres Sant)

5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

   1 de maig (Festa del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Puríssima)

   25 de desembre (Nadal)

 

Festes laborals a Barcelona durant l'any 2020

24 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)
  
24 de setembre (La Mercè)

 


Transparència