Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Calendari i hora oficial

El registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya es regeix a efectes de còmput de terminis per la data i l’hora oficials de la seu electrònica de l’Oficina i pels calendaris a què es fa referència a continuació.

S’apliquen el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018 establert per l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018 (DOGC  núm. 7381, de 31.05.2017) i, quant a les festes locals, les establertes per al municipi de Barcelona en l’Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (DOGC  núm. 7519, de 19.12.2017; Ordre ESS/1238/2017, de 12 de desembre, BOE núm. 307 de 19.12.2017).

Es consideren inhàbils als efectes del còmput de terminis en el registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya els dissabtes, els diumenges, les festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 i les festes al municipi de Barcelona per a l’any 2018.

 

Festes laborals a Catalunya durant l'any 2018

1 de gener (Cap d'Any)

6 de gener (Reis)

30 de març (Divendres Sant)

2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (la Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)


 

Festes laborals a Barcelona durant l'any 2018

21 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)
  
24 de setembre (Verge de la Mercè)

 

 


Transparència