Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Calendari i hora oficial

El registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya es regeix a efectes de còmput de terminis per la data i l’hora oficials de la seu electrònica de l’Oficina i pels calendaris aprovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

S’aplica el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017 establert per Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017 (DOGC  núm. 7135, de 06.06.2016) i, quant a les festes locals, les establertes per al municipi de Barcelona en l’Ordre TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017 (DOGC  núm. 7273, de 23.12.2016).

Es consideren inhàbils als efectes del còmput de terminis en el registre electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya els dissabtes, els diumenges, les festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 i les festes al municipi de Barcelona per a l’any 2017.

Festes laborals a Catalunya durant l'any 2017

6 de gener (Reis)

14 d'abril (Divendres Sant)

17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

 

Festes laborals a Barcelona durant l'any 2017

5 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
  
25 de setembre (Verge de la Mercè, que es trasllada de dia)

 

 


Transparència