Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Sol·licitud d'accés a la informació

D’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l’àmbit d’aquesta Oficina és informació pública la informació elaborada per l’Oficina i la que l’Oficina té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li han subministrat els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix la Llei esmentada.

El dret d'accés a la informació pública només es pot denegar o restringir per les causes expressament establertes per les lleis.

Podeu presentar electrònicament la vostra sol·licitud d’accés a aquesta informació pública mitjançant el formulari que trobareu en aquesta pàgina. El vostre escrit quedarà registrat d’entrada en el registre electrònic i rebreu el corresponent justificant de recepció.

Podeu consultar la informació sobre altres mitjans per presentar escrits davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la nostra pàgina web.


Transparència