(*) Orari oficiau dera Sedença:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Dossièr ciutadan

carpeta ciutadana Es mies tramitacions e dades personaus. Qué ei?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aguest projecte eth Burèu a era collaboracion deth Consòrci Administracion Dubèrta de Catalonha (AOC) que da suport as tramitacions e gestions electròniques, a partir der e-TRAM, modul de gestion de sollicituds e tramitacions per Internet integrat ena plataforma deth Consoci AOC.

Sollicitud d'accès ara informacion

D’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l’àmbit d’aquesta Oficina és informació pública la informació elaborada per l’Oficina i la que l’Oficina té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li han subministrat els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix la Llei esmentada.

El dret d'accés a la informació pública només es pot denegar o restringir per les causes expressament establertes per les lleis.

Podeu presentar electrònicament la vostra sol·licitud d’accés a aquesta informació pública mitjançant el formulari que trobareu en aquesta pàgina. El vostre escrit quedarà registrat d’entrada en el registre electrònic i rebreu el corresponent justificant de recepció.

Podeu consultar la informació sobre altres mitjans per presentar escrits davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la nostra pàgina web.


Transparéncia