Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Memòries

L'Oficina Antifrau de Catalunya ret comptes anualment de la seva gestió davant el Parlament de Catalunya amb una memòria que és pública. El director o directora de l'Oficina ha de presentar la memòria de cada any dins el primer trimestre de l'any següent.

En aquesta secció es poden consultar les memòries anuals descriptives de la gestió duta a terme des de l’inici de la seva activitat, tant en l’àmbit de la prevenció com en el de la investigació, amb una anàlisi global dels treballs duts a terme i del curs donat als expedients en les seves diferents fases.

Alhora, la memòria pot recollir les recomanacions formulades al Parlament i a les administracions públiques així com les propostes que es consideren pertinents per a millorar la transparència en la gestió pública, la integritat institucional i la probitat del personal al servei de les administracions públiques.

També hi figura la liquidació del pressupost, la relació de llocs de treball i la situació de la plantilla.


Transparència