Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Tràmits associats a la LOPD

Mitjançant els formularis inclosos en aquesta pàgina podeu exercir els següents drets regulats per la normativa de protecció de dades:

  • Dret d’accés: el formulari corresponent us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal incloses als fitxers de l'Oficina Antifrau de Catalunya estant essent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, i també sobre quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han fet o es pretén fer.
  • Dret de rectificació: Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel·lació:  Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
  • Dret d’oposició: Aquest formulari us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o se’n cessi el tractament, si aquest tractament s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir davant l’Oficina en el cas que no sigui necessari el vostre consentiment per tractar les dades, i com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fonamentat, relatiu a la vostra concreta situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.

    El vostre escrit quedarà registrat d’entrada en el registre electrònic i rebreu el corresponent justificant de recepció.

    Podeu consultar la informació sobre altres mitjans per presentar escrits davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la nostra pàgina web.

 


Transparència