Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Agenda oficial dels alts càrrecs

L’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, determina els principis ètics i les regles de conducta d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, entre els quals, la transparència de llur agenda oficial. En aplicació del precepte esmentat, en aquest apartat trobareu l’agenda oficial del director i del director adjunt de l’Oficina.


Transparència