Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Canal intern de comunicacions

L’Oficina Antifrau de Catalunya crea el seu canal intern de comunicacions amb la voluntat de rebre comunicacions sobre indicis d’infraccions de la normativa o conductes contràries al codi ètic produïdes en el si d’Antifrau o de les persones que s’hi relacionen i d’aquesta manera contribuir a la construcció d’una cultura ètica de la institució. Així, el canal intern de l’Oficina Antifrau, esdevé el canal mitjançant el qual es poden comunicar de forma anònima i segura infraccions normatives o del Codi ètic i de conducta del personal al servei d’Antifrau o de terceres persones que s’hi relacionin.

Qui pot informar a través del Canal intern de comunicacions?

Amb la posada en marxa d’aquest canal de comunicació, totes les persones que treballen a l’Oficina Antifrau o s’hi relacionen en un context laboral o professional, de forma estable o temporal, poden informar en cas d’indicis d’infraccions o conductes contràries a l’interès públic. Per tant, també pot informar qualsevol persona que desenvolupi alguna funció o tasca en nom de l’Oficina Antifrau, en virtut d’un contracte, un conveni, una designa o qualsevol altre instrument legal adient. La informació aportada serà estudiada i es continuarà indagant amb total reserva i confidencialitat, amb el doble objectiu de protegir la persona alertadora de qualsevol represàlia potencial i no malmetre la reputació de les persones afectades fins que les indagacions dutes a terme permetin esclarir els fets.

Què és el Canal intern de comunicacions?

Es tracta d’un canal intern de comunicacions per alertar, de forma anònima i segura, d’infraccions de la normativa o de conductes contràries al Codi ètic que ja s’han comès, d’altres que no s’han materialitzat però que molt probablement ho facin, d’actes o omissions que la persona tingui motius raonables per considerar infraccions o bé d’intents d’ocultar infraccions. La promptitud en l’alerta ha de permetre reconduir les conductes impròpies detectades, revisar les decisions i els actes administratius afectats per les infraccions que s’hagin comès i exigir responsabilitats.

Com puc informar a través del Canal intern de comunicacions?

Heu de presentar la vostra comunicació seguint l’enllaç que trobareu en el botó al final d’aquest text. Un cop us trobeu en el Canal intern d’alertes i inicieu el tràmit de comunicació haureu d’escriure una breu descripció dels fets. Podeu aportar fitxers tot i que no es requereix que s’aportin proves concloents si es plantegen dubtes raonables o sospites fonamentades.

Un cop presentada la comunicació, obtindreu un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial. El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal i mantenir la col·laboració amb qui el gestiona en la comprovació dels fets i conèixer l'estat de tramitació de la comunicació.


Transparència