Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Tauler d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

03-07-2019 16:00 EXPEDIENT C_2019_0003_O FASE PÚBLICA-SOBRE ELECTRÒNIC Convocatòria de la Mesa de Contractació de la licitació: contracte de subministrament, mitjançant l'arrendament financer, d'un vehicle automòbil de representació per a l'OAC

 A instàncies del seu president, es convoca sessió de la Mesa de Contractació de l’Oficina Antifrau de Catalunya el proper dilluns 8 de juliol de 2019 a les 12:30 h. a la sala d’actes, planta baixa, en relació amb la licitació:

Codi de l’expedient: C_2019_0003_O Subministrament, mitjançant l'arrendament financer, d'un vehicle automòbil de representació per a l'Oficina Antifrau de Catalunya

SESSIÓ PÚBLICA: 12:30 H.

Obertura d’ofertes-Sobre electrònic: SOBRE ÚNIC AMB L’OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB CRITERIS QUANTIFICACLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES

La informació relativa a l’esmentada licitació es pot trobar a la següent adreça de la Plataforma de Contractació Pública:

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=48445391&reqCode=viewCn&idCap=26158401&


Transparència