Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Taluer d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

16-11-2018 09:00 Convocatoria de la fase pública d'obertura d'ofertes: C_2018_0004_O

C_2018_0004_O Contracte de subministrament, mitjançant arrendament, de 4 equips multifunció i 1 escàner

Dijous 22 de novembre de 2018 a les 11:00h

5-11-2018 Subministrament mitjançant arrendament, sense opció de compra, de 4 equips multifunció i 1 escàner de documents

Enllaç perfil del contractant

 


Transparència