Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Tauler d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

27-03-2020 Instrucció 3/2020 de pròrroga de la Instrucció 2/2020, de 16 de març, sobre el règim de teletreball d’aplicació al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de l’expansió de la infecció pel coronavirus SARS-COV-2

15-10-2019 13:11 Resolucio OAC/ADM/486/2019, de 14 d'octubre, per la qual es resol la convocatoria per a la provisio, pel sistema de lliure designacio, d'un lloc de treball a I'Oficina Antifrau de Catalunya (convocatoria de provisio num. OAC/F/002/2019)


Transparència