Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Tauler d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

2021-03-16 14:35 Convocatòria d’un procés de selecció per proveir un lloc de treball, en règim laboral i mitjançant contracte laboral d’interinatge per vacant, de tècnic/a base de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya

2021-03-10 17:29 Comunicació del resultat del procés de selecció per proveir dos llocs de treball, en règim laboral i mitjançant contracte laboral de duració determinada, vinculats al programa d’estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades de

2021-03-10 16:00 Comunicació del resultat del procés de selecció per proveir dos llocs de treball, en règim d’interinatge, vinculats al programa temporal de reforç de personal tècnic d’anàlisi i investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (co

12-01-2021 14:34 Convocatòria d’un procés de selecció per proveir dos llocs de treball, en règim d’interinatge, vinculats al programa temporal de reforç de personal tècnic d’anàlisi i investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria núm. O


Transparència