Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Taluer d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

14-12-2017 RESOLUCIÓ OAC/ADM/651/2017, de 30 de novembre, per la qual es modifica la Resolució OAC/ADM/537/2017, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de treball

Comunicat

22-11-2017 Suspensió del termini de resolució de la convocatòria OAC/F/001/2017 i acceptació de l’abstenció de cinc membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació

Comunicat

 


Transparència