Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Tauler d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

Resolució OAC/ADM/1111/2023, de 3 d'octubre, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, d'un lloc de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm. OAC-2023-02)

Resolució OAC/ADM/1095/2023 de 2 d'octubre, per la qual es convoca procés selectiu per proveir dos llocs de treball mitjançant concurs oposició en règim de contractació laboral fixa a l'Oficina Antifrau de Catalunya i se n'aproven les bases (conv.2023-06)

Resolució OAC/ADM/1096/2023, de 2 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, de dos llocs de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm. OAC-2023-05)


Transparència