(*) Orari oficiau dera Sedença:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aguest projecte eth Burèu a era collaboracion deth Consòrci Administracion Dubèrta de Catalonha (AOC) que da suport as tramitacions e gestions electròniques, a partir der e-TRAM, modul de gestion de sollicituds e tramitacions per Internet integrat ena plataforma deth Consoci AOC.

Taulèu d’anoncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

12-01-2021 14:34 Convocatòria d’un procés de selecció per proveir dos llocs de treball, en règim d’interinatge, vinculats al programa temporal de reforç de personal tècnic d’anàlisi i investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria núm. O

Convocacion d’un procès de seleccion entà provedir dus lòcs de trabalh, eth regim laborau e mejançant contracte laborau de duració determinada, restacadi ath programa d’estrategia d’intelligéncia basada en l’analisi de donades deth Burèu Antifrauda


Transparéncia