(*) Orari oficiau dera Sedença:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aguest projecte eth Burèu a era collaboracion deth Consòrci Administracion Dubèrta de Catalonha (AOC) que da suport as tramitacions e gestions electròniques, a partir der e-TRAM, modul de gestion de sollicituds e tramitacions per Internet integrat ena plataforma deth Consoci AOC.

Taulèu d’anoncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

01-04-2019 17:00 EXPEDIENT: C_2019_0002_O Contractacion deth servici de mantenença integrau des infrastructures e installacions dera sedença deth Burèu Antifrau de Catalonha

ANÓNCIA DE DATA E ORA DE VISITA

Tau e com se detalhe en l’anóncia dera licitacion publicada en perfil der en tot contractar de l’Burèu Antifrau de Catalonha e de conformitat damb eth punt 11.14 deth plec de clausules administratives particulares, se hè publica era data e ora de visita as installacions de l’Burèu Antifrau de Catalonha peth dijaus 11/04/2019, as 10:00ora
S’informe que non se permeterà era presa d’imatges grafiques de cap sòrta.

Extrach deth Punt 11.14 deth plec de clausules administratives

“11.14 Les empreses licitadores hauran de dur a terme, prèviament a la presentació de l’oferta, una visita guiada a la seu de l’OAC.  Aquesta visita es realitzarà en el dia i hora que figuri a l’anunci de licitació. Les persones que assisteixin a la visita hauran d’acreditar-se personalment i acreditar, així mateix, l’empresa o entitat en nom i representació de la qual hi assisteixen.  Els licitadors que hagin assistit a la visita, ho faran constar, així mateix, en el document que figura com a annex 6, emplenant la casella corresponent.  En cas que no assisteixin a la visita per tenir un coneixement notori (clar i evident) i ple (complet) de les instal·lacions a mantenir, hauran de fer-ho constar en el document que figura com a annex 6, emplenant la casella corresponent i especificant la causa del coneixement esmentat, acompanyant la documentació que ho acrediti.  De la celebració de la visita i de les persones que hi assisteixin n’haurà de quedar constància escrita en l’expedient de contractació, mitjançant document emès per l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost de l’OAC.  En tot cas, la Mesa de contractació es reserva la facultat d’excloure el licitador quan consideri que el coneixement del lloc d’execució del contracte no ha estat degudament acreditat o bé és insuficient o inadequat per a la correcta execució del contracte.”

13-03-2019 16:30 EXPEDIENT C_2019_0001_O FASA PUBLICA-SOBRI ELECTRONICA Convocacion dera Mesa de Contractacion dera licitacion: contracte de servici de docéncia de classes de lengua anglesa

 
A instàncies deth President dera Mesa, se convòque era Mesa de Contractacion de l’Burèu Antifrau de Catalonha eth pròplèu deluns 18 de març de 2019 as 10:00 ora ena sala d’actes, entara licitacion:

C_2019_0001_O - Contractacion d'un Servici de docéncia de classes de lengua anglesa destinada ath personau ath servici deth Burèu Antifrau de Catalonha

PART PUBLICA:

10:00 Ora Dubertura d'aufèrtes. Dessús electronic: SOBRI DAMB L’AUFÈRTA AVALUABLE D’ACÒRD DAMB CRITÈRIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA O MEJANÇANT L’APLICACION DE FÒRMULES
 
 

11-12-2018 13:20 C_2018_0005_O Contractació d'un servei per a l'establiment, gestió i lliurament dels ajuts per a la manutenció per al personal de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Convocatòria de la fase pública d’obertura d’ofertes:

Dilluns 17 de desembre de 2018 a les 12:30 h.

Lloc:
Sala d’actes de l’Oficina Antifrau de Catalunya
C/ de Ribes, 1-3
08013 Barcelona

16-11-2018 09:00 Convocatoria de la fase pública d'obertura d'ofertes: C_2018_0004_O

C_2018_0004_O Contracte de subministrament, mitjançant arrendament, de 4 equips multifunció i 1 escàner

Dimarts 20 de noviembre de 2018 a les 11:00h


Transparéncia