Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Tauler d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

Comunicació del resultat del procés de selecció per proveir un lloc de treball, mitjançant contracte laboral temporal per circumstàncies de la producció, de tècnic/a base de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria 2022-06)

Convocatòria d’un procés de selecció per proveir un lloc de treball, en règim d’interinatge i per raó d’urgència, de tècnic/a base de suport a actuacions d’anàlisi i investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria núm. 2023-01)


Transparència