Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

25/2020


En data 21.12.2020 una persona sol·licitant demana l’accés a documentació que integra unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 25/2020, estimatòria parcial de la sol·licitud. L’objecte de la sol·licitud és un informe raonat emès en el marc d’unes actuacions d’investigació. L’accés no representa, en general, un perjudici per als interessos protegits per les limitacions del dret d’accés i no s’ha determinat que se n’hagi de derivar cap procediment judicial o administratiu. Tanmateix, es determina la protecció de determinades dades personals, específicament la protecció de la identitat de la persona alertadora.Transparència