Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

24/2020


En data 14.12.2020 una persona sol·licitant demana l’accés a la documentació que integra unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’Oficina Antifrau.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 24/2020 estimatòria parcial. Es dona accés a la informació sol·licitada atès que l’accés no es susceptible d’implicar cap perjudici per als interessos protegits per les limitacions al dret d’accés, perquè les actuacions han finalitzat. Tanmateix, es té en compte la necessària protecció de la persona alertadora i es determina que cal protegir la seva identitat.Transparència