Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

23/2020


En data 09.12.2020 té entrada a l’OAC una sol·licitud relativa a l’accés a determinada documentació derivada d’unes actuacions d’investigació de l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 23/2020 d’estimació parcial de la sol·licitud. Als efectes de la normativa de transparència, les eventuals actuacions de la Fiscalia no constitueixen informació pública. S’apliquen determinades limitacions en relació amb la protecció de dades personals i es dona accés a l’informe raonat emès en les actuacions i una comunicació posterior de l’OAC, prèvia anonimització.Transparència