Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

20/2020


En data 28.10.2020 una persona sol·licitant demana accés a l’expedient d’una actuació d’investigació duta a terme per l’OAC per a conèixer els fets, documents i actuacions en què es fonamenta la investigació. Persona concernida per les actuacions d’investigació.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 20/2020 denegatòria de l’accés per aplicació dels límits previstos a la normativa de transparència i a la confidencialitat de les actuacions d’investigació de l’OAC. Es té especialment en compte l’especial protecció de què ha de gaudir la persona alertadora.Transparència