Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions 2020

14/2020


En data 18.08.2020 una persona sol·licitant demana audiència per a visualitzar l’expedient atès que es considera part interessada o perjudicada d’unes actuacions endegades per Antifrau, notícia de les quals apareixia a premsa.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 14/2020 d’estimació parcial; s’atorga l’accés a la documentació de l’expedient. Tanmateix, es denega l’accés a la denúncia i documentació adjunta a la mateixa en base a la necessària protecció de la persona alertadora.


13/2020


En data 09.07.2020 una persona sol·licita l’accés a l’expedient complert relatiu a una actuació d’investigació de concessió d’un servei públic que apareix referenciada a la Memòria anual d'Antifrau.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 13/2020 denegatòria parcial per aplicació de determinats límits: art. 19 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb els antecedents recollits per Antifrau en l’àmbit d’actuació que li és propi han d’ésser lliurats a l’autoritat competent per iniciar, si escau, els procediments administratius de caràcter sancionador o les actuacions penals corresponents


10/2020


En data 16.06.2020 una persona sol·licita accés a un informe raonat emès per l’Oficina Antifrau en determinades actuacions, la Resolució de l’expedient i si escau, el tancament de la investigació.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 10/2020 denegatòria de l’accés per aplicació de determinats límits al dret d’accés: reserva màxima en la tramitació de les actuacions d’investigació i deure de secret dels seus membres, limitacions relatives a perjudicis per a la investigació o sanció de determinades infraccions; Antifrau encara continua la seva tasca d’examen i per tant encara no s’ha arribat a un posicionament definitiu en relació amb les actuacions endegades.


9/2020


En data 07.04.2020, una persona sol·licita l’accés a determinades actuacions d’investigació per a aportar-les a un procediment judicial en curs.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 26.6.2020, relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública 9/2020 denegatòria per aplicació de determinats límits al dret d’accés: reserva màxima en la tramitació de les actuacions d’investigació i deure de secret dels seus membres, limitacions relatives a perjudicis per a la investigació o sanció de determinades infraccions sens perjudici del deure de col·laboració amb l’autoritat judicial.


8/2020


En data 01.04.2020, una persona sol·licita l’accés a l’expedient en format digital d’unes actuacions prèvies de versemblança per comprovar l’existència d’un document determinat a l’expedient que hauria tramès una corporació local.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 30.06.2020 relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública 8/2020 denegatòria de l’accés per aplicació de diverses limitacions, com ara la reserva màxima en la tramitació de les actuacions d’investigació i deure de secret dels seus membres i el  perjudici per a la investigació o sanció de determinades infraccions.Transparència