Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions 2020

5/2020


En data 20.02.2020 i 24.02.2020, una persona en nom d’una corporació local sol·licita l’accés a una còpia de la denúncia que hauria motivat l’inici de les actuacions i l’accés a les mateixes com a part interessada.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 08.05.2020 relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm.5/2020 denegatòria de l’accés per l’aplicació de diverses limitacions: la protecció de les persones alertadores i de la seva identitat, confidencialitat de les actuacions d’investigació; finalment les actuacions no es poden considerar concloses i per tant, Antifrau no ha arribat a un posicionament definitiu.


2/2020


En data 06.02.2020 una persona sol·licita l’accés a una resolució dictada en el marc d’unes actuacions d’investigació.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de 5 de març, relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 2/2020 denegatòria per aplicació d’un límit legal al dret d’accés de la persona sol·licitant atès que les actuacions d’investigació no estan concloses.


19/2019


En data 12.12.2019 una persona sol·licita l’accés a documentació digitalitzada relativa a un informe emès per l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de 10 de gener, relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 19/2019 denegatòria per l’aplicació d’un límit legal al dret d’accés de la persona sol·licitant atès que les actuacions d’investigació no estan concloses.Transparència