Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Josep Maria Agulló, cap de l'Àrea de Prospecció Factual i Avaluació Preliminar

Josep Maria Agulló

És Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Des de l’any 1992 és funcionari de carrera del Cos Tècnic de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, on va desenvolupar tasques en diferents Àrees d’Inspecció en la Delegació Especial de Catalunya.

L’any 2010 va entrar a l’Oficina Antifrau en situació de serveis especials com a tècnic de la Direcció d’Anàlisi i des de l’any 2021 ocupa el lloc de cap de l’Àrea de Prospecció factual i avaluació preliminar de la Despesa Pública.

Ha desenvolupat docència en l’àmbit privat i com a formador intern en l’Institut d’Estudis Fiscals.

Contacte

Telèfon: 93 554 55 55

analisis@antifrau.cat

 


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Transparència