Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Bruno González Valdelièvre, cap de l’Àrea d’Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública

Bruno González Valdelièvre

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Va superar igualment dos cursos d'Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Barcelona.

Va començar la seva carrera professional exercint l'advocacia, en l'àmbit del Dret públic i, més concretament, del Dret administratiu i constitucional, en un despatx multidisciplinari d'àmbit internacional.

Posteriorment, va incorporar-se al sector públic local, on, després d'uns primers anys especialitzat en la contractació pública, va ser Secretari General dels ajuntaments de Molins de Rei i d'Esparreguera. És funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter estatal.

En 2010 es va incorporar a l'Oficina Antifrau de Catalunya on ha vingut ocupant el lloc de cap d'àrea en la Direcció d'Anàlisi. Des del 2012 ha vingut participant, en representació de l'Oficina, en projectes europeus de formació per analistes i d'intercanvi de bones pràctiques en la lluita contra la corrupció.

Contacte

Telèfon: 93 554 55 55

analisis@antifrau.cat

 


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Transparència