Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Roger Folguera Fondevila, cap de l’Àrea Generalitat i Parlament

Auditor de carrera del Cos d’Auditors de la Sindicatura de Comptes en situació de serveis especials en l’Oficina Antifrau de Catalunya en la qual ocupa des del setembre de 2010 el lloc de cap de l’Àrea Generalitat i Parlament de la Direcció d’Investigacions.

És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. També és llicenciat en Dret i Censor Jurat de Comptes. Ha dedicat 16 anys d’activitat professional en l’àmbit del control financer i de legalitat, els darrers 11 dels quals vinculats al control extern del Sector Públic de Catalunya.

Contacte

Telèfon: 93 554 55 55

investigacions@antifrau.cat


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Transparència