Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Jordi Tres Viladomat, cap d’Àrea de Formació

Jordi Tres Viladomat

És llicenciat en Ciència Política i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha desenvolupat la seva carrera professional com a formador, dissenyador formatiu i director de projectes formatius a diferents organitzacions del sector privat i actuant com a assessor en projectes de formació i desenvolupament en organitzacions del sector públic a Catalunya.

Des de finals de 2009 fins a l’actualitat ha dirigit l’Àrea de Formació dins de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau promovent projectes de sensibilització i formació en temes d’integritat pública treballant de manera coordinada amb diferents institucions públiques de Catalunya, en els àmbits local, de l’administració de la Generalitat i de les universitats públiques.

Contacte

Telèfon: 93 554 55 55

prevencio@antifrau.cat


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Transparència