Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Mariano Pérez Fraile, cap de l'Àrea d'Ens Locals

Mariano Pérez Fraile

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid. Doctorant en el Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona i expert universitari en Dret urbanístic per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Va començar la seva carrera professional en el sector financer, per posteriorment dedicar-se a l'exercici de l'advocacia.

Ha tingut, així mateix, una àmplia experiència en l'Administració de Justícia, on ha exercit funcions jurisdiccionals, fiscals i del secretariat en l'àmbit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ha sigut professor de dret penal i processal penal de l'Escola de Policia de Catalunya.

Posteriorment, es va incorporar al sector públic local, sent funcionari de carrera (lletrat) de l'Administració local. En aquest sector ha exercit funcions tècniques superiors i directives, particularment en els àmbits de l'economia, l'organització, els recursos humans i l'assessorament i la defensa jurídica. És així mateix funcionari de carrera, de la categoria de facultatiu, llicenciat en Dret, de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

Contacte

Telèfon: 93 554 55 55

investigacions@antifrau.cat


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Transparència