Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Rosa Maria Pérez, cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics

Rosa Maria Pérez

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1991, màster en Estudis Internacionals a la Universitat de Barcelona (1995) i màster en Dret Públic i Organització Administrativa a la Universitat Pompeu Fabra (1998).

Ha desenvolupat la seva vida professional en el sector públic, primer com a funcionària del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya, després com a funcionària del Cos d'Advocacia de la Generalitat.

Ha desenvolupat la docència com a professora associada de la Universitat Pompeu Fabra (Àrea de Dret Administratiu) i també com a formadora interna a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Contacte

Telèfon: 93 554 55 55

prevencio@antifrau.cat


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 


Transparència