Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

19/2021


En data 01.10.2021 una persona sol·licitant (regidora d’un Ajuntament i consellera en un Consell Comarcal de Catalunya) demana conèixer si s’han tramitat o s’estarien tramitant, per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya, actuacions d’investigació que afectarien a un Consell Comarcal. D’altra banda, la persona sol·licitant demana tenir accés a les esmentades actuacions en cas que se’n confirmés l’existència.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés núm. 19/2021, d’estimació parcial de la sol·licitud. Es proporciona determinada informació sol·licitada i s’apliquen determinats límits per a salvaguardar l’eficàcia de les funcions de supervisió i de control pròpies de l’OAC atès que les actuacions es troben actualment en curs. Es determina també la protecció de dades que tenen la consideració d’especialment sensibles.Transparencia