Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

17/2021


En data 23.06.2021 una persona (periodista) sol·licita la confirmació que s’ha presentat una denúncia davant l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació núm. 17/2021, denegatòria de la sol·licitud. Tot i l’especial interès (i condició) de la persona a accedir a determinada informació, cal aplicar determinats límits per a preservar la confidencialitat de les actuacions que l’OAC duu a terme perquè el lliurament de la informació pot causar un perjudici a la persona o entitat investigada i posar en perill l’eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pogués iniciar a conseqüència de les actuacions de l’OAC.Transparencia