Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

16/2021


En data 04.06.2021, una persona (regidora d’un Ajuntament) demana accés a determinada documentació que integra unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’OAC; també sol·licita informació sobre l'estat de l’expedient i possibles accions posteriors; finalment sol·licita, de manera genèrica, qualsevol altra informació a què pugui tenir dret a accedir relacionada amb les actuacions corresponents.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés núm. 16/2021, d’estimació parcial de la sol·licitud. Es considera que el lliurament de la informació. Es considera que el lliurament de la informació (que es fa per raó de les funcions de la persona sol·licitant) no és susceptible de perjudicar eventuals procediments que es poguessin instruir per part d’altres institucions amb posterioritat a l’actuació de l’Oficina. Tanmateix, es determina la protecció de determinades dades personals i algunes informacions que estan subjectes a límits.Transparencia