Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions 2020

14/2020


En data 18.08.2020 una persona sol·licitant demana audiència per a visualitzar l’expedient atès que es considera part interessada o perjudicada d’unes actuacions endegades per Antifrau, notícia de les quals apareixia a premsa.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 14/2020 d’estimació parcial; s’atorga l’accés a la documentació de l’expedient. Tanmateix, es denega l’accés a la denúncia i documentació adjunta a la mateixa en base a la necessària protecció de la persona alertadora.


13/2020


En data 09.07.2020 una persona sol·licita l’accés a l’expedient complert relatiu a una actuació d’investigació de concessió d’un servei públic que apareix referenciada a la Memòria anual d'Antifrau.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 13/2020 denegatòria parcial per aplicació de determinats límits: art. 19 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb els antecedents recollits per Antifrau en l’àmbit d’actuació que li és propi han d’ésser lliurats a l’autoritat competent per iniciar, si escau, els procediments administratius de caràcter sancionador o les actuacions penals corresponents


10/2020


En data 16.06.2020 una persona sol·licita accés a un informe raonat emès per l’Oficina Antifrau en determinades actuacions, la Resolució de l’expedient i si escau, el tancament de la investigació.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 10/2020 denegatòria de l’accés per aplicació de determinats límits al dret d’accés: reserva màxima en la tramitació de les actuacions d’investigació i deure de secret dels seus membres, limitacions relatives a perjudicis per a la investigació o sanció de determinades infraccions; Antifrau encara continua la seva tasca d’examen i per tant encara no s’ha arribat a un posicionament definitiu en relació amb les actuacions endegades.


9/2020


En data 07.04.2020, una persona sol·licita l’accés a determinades actuacions d’investigació per a aportar-les a un procediment judicial en curs.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 26.6.2020, relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública 9/2020 denegatòria per aplicació de determinats límits al dret d’accés: reserva màxima en la tramitació de les actuacions d’investigació i deure de secret dels seus membres, limitacions relatives a perjudicis per a la investigació o sanció de determinades infraccions sens perjudici del deure de col·laboració amb l’autoritat judicial.


8/2020


En data 01.04.2020, una persona sol·licita l’accés a l’expedient en format digital d’unes actuacions prèvies de versemblança per comprovar l’existència d’un document determinat a l’expedient que hauria tramès una corporació local.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 30.06.2020 relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública 8/2020 denegatòria de l’accés per aplicació de diverses limitacions, com ara la reserva màxima en la tramitació de les actuacions d’investigació i deure de secret dels seus membres i el  perjudici per a la investigació o sanció de determinades infraccions.Transparencia