Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions 2020


En data 20.02.2020 i 24.02.2020, una persona en nom d’una corporació local sol·licita l’accés a una còpia de la denúncia que hauria motivat l’inici de les actuacions i l’accés a les mateixes com a part interessada.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 08.05.2020 relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm.5/2020 denegatòria de l’accés per l’aplicació de diverses limitacions: la protecció de les persones alertadores i de la seva identitat, confidencialitat de les actuacions d’investigació; finalment les actuacions no es poden considerar concloses i per tant, Antifrau no ha arribat a un posicionament definitiu.En data 06.02.2020 una persona sol·licita l’accés a una resolució dictada en el marc d’unes actuacions d’investigació.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de 5 de març, relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 2/2020 denegatòria per aplicació d’un límit legal al dret d’accés de la persona sol·licitant atès que les actuacions d’investigació no estan concloses.En data 12.12.2019 una persona sol·licita l’accés a documentació digitalitzada relativa a un informe emès per l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de 10 de gener, relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 19/2019 denegatòria per l’aplicació d’un límit legal al dret d’accés de la persona sol·licitant atès que les actuacions d’investigació no estan concloses.Transparencia