Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Convenis vigents

En aquest espai trobareu la relació dels convenis subscrits per l’Oficina Antifrau de Catalunya vigents en aquesta data.

PARTS OBJECTE VIGÈNCIA AFECTACIÓ ECONÒMICA

Universitat Autònoma de Barcelona; Universidad de Castilla la Mancha; Universidad de Vigo

Establir un marc de relació estable amb la finalitat de treballar en projectes relacionats amb la integritat, la prevenció de la corrupció i el compliment normatiu.

2 anys No

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Conveni interadministratiu de col.laboració entre l'Oficina Antifrau i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

4 anys Si

Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

Conveni de col·laboració entre el CGPJ i l’OAC en matèria de formació i investigació

Des de desembre de 2019 fins a desembre de 2021 No

Associació d'arxivers-Gestors de documents de Catalunya

Definir el marc de col.laboració per elaborar una publicació electrònica sobre la destrucció de documents i les dades produïdes per les administracions públiques

31/12/19 Si

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Conveni de col·laboració entre I'Associació Catalana de Municipis i Comarques i I'Oficina Antifrau de Catalunya per impulsar I'elaboració de plans d'integritat en I'àmbit local

Un any No

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Conveni de col.laboració entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques Quatre anys No

Departament de justicia

Conveni amb el Departament de Justícia per la cessió de material informàtic per a pràctiques formatives en els centres penitenciaris 2 mesos No

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Conveni sobre la contractació conjunta dels serveis de delegat de protecció de dades

Un any prorrogable Si

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Us del Tramitador electrònic d’expedients de contractació (TEEC)

Quatre anys Si

Fiscalia General del Estado

Conveni marc de col·laboració

de 25 de juliol de 2018 amb vigència indefinida No

Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les illes Balears

Conveni marc entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Oficina de Prevenció i LLuita contra la corrupció a les illes Balears per tal d'establir un canal permanent de comunicació i col.laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interès comú

Des de 29 de juny de 2018 amb vigència de 4 anys, amb possibilitat de pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals No

Departament de la Vicepresidencia i d'Economia i Hisenda

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparencia

Col·laboració institucional: articulació de mecanismes per a què l’Oficina Antifrau de Catalunya, trameti les dades i els documents dels contractes adjudicats al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya Des de 9 de maig de 2018 amb vigència de 4 anys No
Agencia Valenciana Antifrau Col·laboració institucional Des de 21 de març de 2018 amb vigència de 4 anys No
Ajuntament de Barcelona Establiment de línies de col·laboració que permetin assolir objectius d'interès comú Des de 18 de setembre de 2017 amb vigència de 4 anys No
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya Establiment de les condicions de participació per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya en el Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya Des de 9 de febrer de 2017 fins a 9 de febrer de 2018 (prorrogable anualment) No
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 10 desembre de 2015 amb vigència indefinida No
Procuradoria d’investigacions administratives de la República d’Argentina Conveni d’assistència i cooperació tècniques en temàtiques relaciones amb la ètica pública, la transparència i de lluita contra la corrupció Des de 11 de novembre de 2015 amb vigència indefinida No
Universitat Internacional de Catalunya Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 21 de juny de 2015 amb vigència indefinida No
Universitat Pompeu Fabra Realització de pràctiques acadèmiques externes Des de 30 de juny de 2014 No
Ajuntament de Barcelona Desenvolupament d’un procés de sensibilització en el foment de la integritat i la gestió dels riscos de corrupció a l’Ajuntament Des de 28 d’abril de 2014 al 28 d’abril de 2018 amb pròrroga automàtica indefinida No
Diputació de Barcelona Identificació i fixació de línies de col·laboració de mutu interès Des de 9 d’abril de 2014 prorrogable anualment de manera indefinida No
Oficina Anticorrupció de la República Argentina Establiment de les bases per a la prestació de cooperació en àmbits vinculats amb l’ètica pública, transparència i polítiques preventives en matèria de corrupció Des de 31 de març de 2014 prorrogable anualment No
Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya Establiment d’un marc de col·laboració general entre en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, I'accés a la documentació i els sistemes de gestió documental Des de 13 de març de 2014 amb vigència indefinida No
Escola Superior de Protocol i Relacions institucionals Protocol per a la realització de pràctiques formatives Des de 13 de febrer de 2014 fins al 21 de juny de 2014 amb pròrroga tàcita indefinida No
Comissió Estatal per a la prevenció de la corrupció de l’Antiga República Iugoslava de Macedònia Col·laboració en matèria d’informació, intercanvi d’estudis i informes en matèria de prevenció de la corrupció Des de 18 d’octubre de 2013 amb vigència indefinida No
Agència anticorrupció de Sèrbia Protocol de col·laboració en matèria d’intercanvi d’estudis i de d’informes de recerca en matèria de prevenció de la corrupció Des de 15 de març de 2013 amb vigència indefinida No
Sindicatura de Comptes Conveni de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i l’Oficina Antifrau de Catalunya Des de 6 de setembre de 2012 amb vigència indefinida No
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya Establiment de línies de col·laboració general en matèria de prevenció de la corrupció, assessorament, cooperació i impuls d’accions per a preservar la transparència i la integritat i foment de les bones pràctiques Des de 27 de juliol de 2012 amb vigència indefinida No
Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) i la Red Española del Pacto mundial de las Naciones Unidas Per a la promoció de l’adhesió del sector privat a la iniciativa de Nacions Unides Global Compact Des de 22 de maig de 2012 amb vigència indefinida No
Deganat autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, mercantils i de béns mobles Línies de col·laboració per a l’accés remot a les dades dels Registres, entre d’altres Des de 14 de febrer de 2012 amb vigència indefinida No
Consell de col·legis de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de Catalunya Intercanvi d’informació i experiències i promoció conjunta d’accions tendents a l’estudi, discussió, investigació i formació en l’àmbit de la prevenció i control de la corrupció al món local Des de 1 de febrer de 2012 amb vigència indefinida No
Universitat de Barcelona Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació, transferència, de coneixement i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 28 de novembre de 2011 (vigència inicial de 5 anys amb pròrroga anual indefinida). No
Fiscalia Superior de Catalunya Fixació de les línies de col·laboració pel trasllat de denúncies i intercanvi d’informació Des de 15 de desembre de 2010 amb vigència indefinida No
Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) Fixació d’un marc de col·laboració en l’àmbit de la formació del personal al servei del sector públic Des de 2 de juliol de 2010 amb vigència indefinida No
Universitat Pompeu Fabra Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació i recerca relaciones amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 21 de gener de 2010 amb vigència inicial de 5 anys i pròrroga indefinida No

 


Transparència