Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Convenis no vigents

En aquest espai trobareu la relació dels convenis subscrits per l’Oficina Antifrau de Catalunya no vigents actualment.

PARTS OBJECTE VIGÈNCIA AFECTACIÓ ECONÒMICA
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya Establiment de les condicions de participació per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya en el Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya Des de 9 de febrer de 2017 fins a 9 de febrer de 2018, prorrogable anualment No
Sindicatura de Comptes de Catalunya; Síndic de Greuges de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya Conveni sobre la contractació conjunta dels serveis de delegat de protecció de dades Des de 5 d'octubre de 2018 amb vigència d'un any, prorrogat per un any adicional Si
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 10 desembre de 2015, amb vigència indefinida No
Procuradoria d’Investigacions Administratives de la República d’Argentina Conveni d’assistència i cooperació tècniques en temàtiques relaciones amb la ètica pública, la transparència i de lluita contra la corrupció Des de 11 de novembre de 2015, amb vigència indefinida No
Universitat Internacional de Catalunya Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 21 de juny de 2015, amb vigència indefinida No
Universitat Pompeu Fabra Realització de pràctiques acadèmiques externes Des de 30 de juny de 2014 No
Ajuntament de Barcelona Desenvolupament d’un procés de sensibilització en el foment de la integritat i la gestió dels riscos de corrupció a l’Ajuntament Des de 28 d’abril de 2014 fins a 28 d’abril de 2018, amb pròrroga automàtica indefinida No
Diputació de Barcelona Identificació i fixació de línies de col·laboració de mutu interès Des de 9 d’abril de 2014, prorrogable anualment de manera indefinida No
Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya Establiment d’un marc de col·laboració general entre en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, I'accés a la documentació i els sistemes de gestió documental Des de 13 de març de 2014, amb vigència indefinida No
Escola Superior de Protocol i Relacions institucionals Protocol per a la realització de pràctiques formatives Des de 13 de febrer de 2014 fins a 21 de juny de 2014, amb pròrroga tàcita indefinida No
Comissió Estatal per a la Prevenció de la Corrupció de l’Antiga República Iugoslava de Macedònia Col·laboració en matèria d’informació, intercanvi d’estudis i informes en matèria de prevenció de la corrupció Des de 18 d’octubre de 2013, amb vigència indefinida No
Agència Anticorrupció de Sèrbia Protocol de col·laboració en matèria d’intercanvi d’estudis i de d’informes de recerca en matèria de prevenció de la corrupció Des de 15 de març de 2013, amb vigència indefinida No
Sindicatura de Comptes Conveni de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i l’Oficina Antifrau de Catalunya Des de 6 de setembre de 2012, amb vigència indefinida No
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya Establiment de línies de col·laboració general en matèria de prevenció de la corrupció, assessorament, cooperació i impuls d’accions per a preservar la transparència i la integritat i foment de les bones pràctiques Des de 27 de juliol de 2012, amb vigència indefinida No
Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) i la Red Española del Pacto mundial de las Naciones Unidas Per a la promoció de l’adhesió del sector privat a la iniciativa de Nacions Unides Global Compact Des de 22 de maig de 2012, amb vigència indefinida No
Deganat autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, mercantils i de béns mobles Línies de col·laboració per a l’accés remot a les dades dels Registres, entre d’altres Des de 14 de febrer de 2012, amb vigència indefinida No
Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) Intercanvi d’informació i experiències i promoció conjunta d’accions tendents a l’estudi, discussió, investigació i formació en l’àmbit de la prevenció i control de la corrupció al món local Des de 1 de febrer de 2012, amb vigència indefinida No
Universitat de Barcelona Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació, transferència, de coneixement i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 28 de novembre de 2011, vigència inicial de 5 anys amb pròrroga anual indefinida No
Fiscalia Superior de Catalunya Fixació de les línies de col·laboració pel trasllat de denúncies i intercanvi d’informació Des de 15 de desembre de 2010, amb vigència indefinida No
Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) Fixació d’un marc de col·laboració en l’àmbit de la formació del personal al servei del sector públic Des de 2 de juliol de 2010, amb vigència indefinida No
Universitat Pompeu Fabra Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació i recerca relaciones amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 21 de gener de 2010, amb vigència inicial de 5 anys i pròrroga indefinida No
Associació Catalana de Municipis i Comarques Conveni de col·laboració entre I'Associació Catalana de Municipis i Comarques i I'Oficina Antifrau de Catalunya per impulsar I'elaboració de plans d'integritat en I'àmbit local Un any No
Associació d'arxivers-Gestors de documents de Catalunya Definir el marc de col.laboració per elaborar una publicació electrònica sobre la destrucció de documents i les dades produïdes per les administracions públiques Des de 25 de juny de 2019 fins a 31 de desembre de 2019
Fundació Bancària La Caixa Marc de col.laboració per a l’organització del II Cicle de cinema sobre “Corrupció de pel·lícula”. Palau Macaya Des de 15 de novembre de 2019 fins a 29 de novembre 2019 No
Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Conveni marc de col·laboració en aquelles activitats dins l’àmbit d’actuació respectiu, reunions periòdiques, iniciatives i activitats comunes de seminaris en l’àmbit investigador i formatiu”. Palau Macaya Des de 26 de juliol de 2013 fins a desembre de 2019 No
Departament de Justícia Conveni amb el Departament de Justícia per la cessió de material informàtic per a pràctiques formatives en els centres penitenciaris Des de 21 de desembre de 2018 fins al lliurament de tot el maquinari No
Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció 2018 Des de 17 de juliol fins a 31 de desembre de 2018  No
Universitat Autònoma de Barcelona Contracte de recerca i desenvolupament amb la Universitat Autònoma de Barcelona Des de 27 de desembre de 2017 fins a 31 d'octubre de 2018
Oficina Europea de Lluita contra el Frau –Programa HERCULES Acord per a la implementació del projecte la gestió dels conflictes d’interès per a la prevenció del frau i de la corrupció a la Unió Europea Des de 12 de desembre de 2016 fins a febrer de 2018
Fundació Bancària La Caixa Marc de col.laboració per organitzar el Cicle de cinema sobre obediència, ètica i poder en el Palau Macaya Del 1 al 16 de febrer de 2018 No
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch Col·laboració en l’organització del curs d’estiu sobre alertadors de la corrupció Des de 30 de maig de 2017 fins a 31 de desembre de 2017
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona   Realització de pràctiques tutelades en el marc del "Màster Universitari en Advocacia" (UPF-ICAB-IDEC) Des de 13 de juny de 2016 fins a 13 de novembre de 2016 NO 
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció a Catalunya. Any 2016 Des de 6 de maig de 2016 fins a 31 de desembre de 2016
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch Col·laboració en l'organització del curs d’estiu Des de 2 de juny de 2015 fins a compliment dels compromisos adquirits
Consorci per a la Normalització Lingüística Conveni de col·laboració per a l’autonomia lingüística i promoció de l’ús social del català Des de 10 de setembre de 2010 fins a 9 de setembre de 2011 NO
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre contra la corrupció a Catalunya. Any 2014 Des de 25 de setembre de 2014 fins a 31 de desembre de 2014
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona –Centre Ernest Lluch Col·laboració en l’organització del curs d’estiu Des de 23 d'abril de 2014 fins a compliment dels compromisos adquirits
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch Col·laboració en l’organització del curs d’estiu Des de 9 de maig de 2013 fins a compliment dels compromisos adquirits  
Direcció per a la Iniciativa Anticorrupció de Montenegro Protocol de col·laboració per a l’intercanvi de bones pràctiques i de materials en matèria de prevenció i de lluita contra la corrupció Des de 21 de novembre de 2012 fins a 1 de gener de 2016 No
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció a Catalunya. Any 2012 Des de 26 de setembre de 2012 fins a 9 de desembre de 2016
Servei Central de Prevenció de la Corrupció de la República Francesa Protocol de col·laboració per a l’intercanvi de materials, en l’organització de jornades conjuntes i de campanyes de sensibilització en matèria de lluita contra la corrupció Des de 14 de setembre de 2012 fins a 22 de desembre de 2010 No
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció a Catalunya. Any 2009. Des de 22 de desembre de 2009 fins a 22 de desembre de 2010

 


Transparència