Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Codi de conducta

En aquest apartat trobareu el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya, elaborat en el marc establert per l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i que respon a doble finalitat:

a)    Determinar la conducta de les persones que en són destinatàries en el desenvolupament de les seves tasques, facilitant-los un referent ètic congruent amb la missió, visió i valors de la Institució i proporcionant-los orientació i eines per a la resolució d’eventuals dilemes ètics.

b)    Donar a conèixer a la ciutadania -destinatària dels serveis que presta l’Oficina Antifrau- quin és el compromís amb l’ètica pública de les persones que assumeixen responsabilitats de direcció en la Institució i, en darrer terme, identificar l’estàndard ètic exigible.


Transparència