Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Jordi Tres Viladomat, cap d’Àrea de Formació de la direcció de Prevenció

Jordi Tres Viladomat

És llicenciat en Ciència Política i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha desenvolupat la seva carrera professional com a formador, dissenyador formatiu i director de projectes formatius a diferents organitzacions del sector privat i actuant com a assessor en projectes de formació i desenvolupament en organitzacions del sector públic a Catalunya.

Des de finals de 2009 fins a l’actualitat ha dirigit l’Àrea de Formació dins de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau promovent projectes de sensibilització i formació en temes d’integritat pública treballant de manera coordinada amb diferents institucions públiques de Catalunya, en els àmbits local, de l’administració de la Generalitat i de les universitats públiques.


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 


Transparència