Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Rosa Maria Pérez, cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics

Rosa Maria Pérez

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1991, màster en Estudis Internacionals a la Universitat de Barcelona (1995) i màster en Dret Públic i Organització Administrativa a la Universitat Pompeu Fabra (1998).

Ha desenvolupat la seva vida professional en el sector públic, primer com a funcionària del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya, després com a funcionària del Cos d'Advocacia de la Generalitat.

Ha desenvolupat la docència com a professora associada de la Universitat Pompeu Fabra (Àrea de Dret Administratiu) i també com a formadora interna a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.


Organigrama

En aquesta secció disposeu d’un organigrama actualitzat que permet visualitzar l’organització interna de la Institució, juntament amb la identificació dels responsables de les diverses unitats, les funcions atribuïdes i la descripció de llur perfil i trajectòria professionals; es dona compliment, doncs, a les exigències derivades de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Transparència